«ЧОМУ ЕКОМАРКУВАННЯ – ЦЕ ВАЖЛИВО?»

Передмова

Шановні вчителі,

Пропоновані навчально-методичні матеріали містять рекомендації для проведення заняття з теми екологічного маркування (або екомаркування).

Скориставшись ними Ви можете провести одне чи декілька занять для учнів основної школи. В залежності від часу, кількості учнів та їх пізнавальних можливостей можна обрати частину з наведених матеріалів або використати їх у повному обсязі.

Зверніть увагу на те, що розроблена до заняття презентація розроблена до заняття містить анімацію.

Для підготовки заняття Ви можете скористатись додатковими матеріалами цього розділу.

Рекомендації та матеріали для учасників Конкурсу

Очікувані результати діяльності учнів

Після заняття учні зможуть:

 • пояснювати, що таке екомаркування;
 • розповідати про те, яка продукція отримує екомаркування;
 • вирізняти і характеризувати національний знак екомаркування;
 • доводити переваги придбання товарів з екомаркуанням;
 • висловлювати власне ставлення щодо важливості екомаркування.
План змісту заняття
 1. Що таке екологічне маркування
 2. Як і ким маркуються різні групи товарів
 3. Яке екомаркування в Україні та різних країнах/регіонах
 4. Що означає екомаркування на різних товарах
 5. Чому відзначають Всесвітній День екологічного маркування

Організація діяльності учнів на занятті

Структура пропонованого заняття складається з трьох основних частин: вступної, основної і підсумкової, кожна з яких вирішує спеціальні завдання, що в сукупності дають змогу досягти оголошених результатів та оцінити їх.

Надаємо детальний опис діяльності вчителя і учнів за цією структурою.

Вступна частина

Вступна частина заняття дозволяє актуалізувати наявні в учнів уявлення щодо теми та зорієнтувати їх у наступній діяльності.

Запропонуйте учням уважно переглянути відео і подумати над запитаннями:

 • Що розуміють під екомаркуванням товарів?
 • Чим відрізняються такі товари від інших?

ВІДЕОРОЛІК Екологічне маркування продукції (2018)

Після перегляду відео (від початку до 1 хв. 31 сек.) і обговорення зазначених запитань спитайте в учнів:

 • Який знак вони побачили у відеоролику?
 • Чи бачили вони колись такий знак на товарі і якщо так, на якому саме (мається та увазі категорія продукції)?

Повідомите учням тему заняття (слайд 1) та скажіть, що після цього заняття вони зможуть визначати, що таке екомаркування і які товари як маркуються, розповідати про український знак екомаркування, доводити переваги придбання товарів з екомаркуванням і бути свідомими і відповідальним споживачами.

Основна частина

Основна частина заняття розв’язує його основні завдання, а отже забезпечує досягнення учнями очікуваних результатів, поданих вище.

Запитайте учнів:

 • Як ви думаєте, як з’являється знак екомаркування на товарах?
 • Чи може виробник будь-яких товарів поставити такий знак на товарі за власним бажанням? (Вислухайте кілька відповідей учнів за бажанням, не коментуючи і не виправляючи їх).

Зауважте, що зараз ми дізнаємось, як з’являється екомаркування на товарах, подивившись ще одне відео. Зазначте, що підчас перегляду вони мають звернути увагу на визначення у відео кількох слів та словосполучень: право на екомаркування, життєвий цикл продукції, екологічні стандарти. Напишіть їх на дошці.

Запросіть учнів переглянути наступне відео (від початку до 1 хв. 04 сек.)

ВІДЕОРОЛІК Екологічне маркування продукції (2019)

Запросіть учнів згадати переглянуте відео і пояснити, що означають наведені словосполучення. Обговорення результатів роботи учнів супроводжуємо демонстрацією слайдів з визначеннями. Алгоритм роботи такий: назвіть словосполучення і запросіть учнів дати його визначення. Потім включить анімацію слайду і прокоментуйте відповіді.

Слайд 2Право на екомаркування отримує продукція, яка пройшла незалежну оцінку і підтвердила відповідність екологічному стандарту. Це засвідчується документом спеціального органу. Експерти ретельно досліджують складники продукції, виробництво, готовий продукт і навіть його пакування. У разі якщо продукт не відповідає вимогам екологічного стандарту, цей документ не видається.

Слайд 3Життєвий цикл продукції – послідовні і взаємозв’язані між собою ланки, починаючи від отримання складників продукту (ресурсу, сировини, матеріалу) до утилізації того, що залишилось після його використання.

Кожна з ланок пов’язана із споживанням ресурсів, забрудненням довкілля та впливами на здоров’я людини.

Обговоріть з учнями на прикладі ланок життєвого циклу паперу, зазначених на малюнку.

Як може негативно впливати виробництво паперу на довкілля і здоров’я людей?

(Наприклад, використання електроенергії у процесі виробництва вимагає значних витрат природних копалин і забруднює довкілля. Для отримання первинної сировини (целюлози) вирубуються ліси. Фабрики та заводи забруднюють атмосферу і водойми. Це все впливає на здоров’я і якість життя людей.)

Як впливає на довкілля транспортування паперу?

(Транспортування продукції шкодить довкіллю через вихлопні гази. Пальне видобуваєтеся з викопних ресурсів – нафти чи газу.)

Чи може негативно впливати на довкілля споживання паперу і як саме?

(Виробництво і споживання продукції спричиняє утворення великої кількості відходів. Площа сміттєзвалищ невпинно зростає.)

Чи може бути паперовий виріб небезпечним?

(Так, він може містити небезпечні хімічні речовини, що потрапляють до виробу в процесі його виробництва – вибілювання, фарбування тощо, і здатні вивільнятись, і через шкіру або при вдихання потрапляти до організму користувача виробу.)

В кожній категорії продукції – свій життєвий цикл. Для того, щоб виокремити товари, на виробництво яких витрачається менше ресурсів, виробник яких турбується про довкілля, а сам товар більш якісний і безпечний, розробляються екологічні стандарти.

Слайд 4Екологічний стандарт – документ, якому має відповідати продукція, щоб отримати право на екомаркування. Розробляється експертами на основі вивчення життєвого циклу. Вимоги екологічного стандарту мають визначати показники, за якими продукт може вважатись більш безпечними та кращим для здоров'я і довкілля протягом життєвого циклу.

(Вимоги екологічного стандарту є суттєво жорсткішими у порівнянні з вимогами, що висуваються державою як обов’язкові. Тому виробник має добровільне право обирати, застосовувати йому екологічний стандарт і отримувати право на екомаркування продукції або ні).

На кожну категорію продукції встановлюється окремий стандарт.

(Мають бути враховані специфіка продукту, його життєвий цикл і технологія виробництва. Ви можете ознайомитись зі стандартами екомаркування, які діють в Україні тут.

Зазначте, що екрмаркування застосовується для того, щоб проінформувати споживачів про те, що продукт відповідає вимогам екологічного стандарту.

(Графічне зображення екомаркування (логотип) є знаком відповідності продукції встановленому екологічному стандарту на категорію продукції, до якої вона відноситься. Наприклад, харчові продукти чи мийні засоби.)

Український знак екологічного маркування виглядає так (слайд 5). Цей знак символізує життя на Землі і має назву «Зелений журавлик».

Коли знак наноситься на пакування екологічне маркування виглядає так (слайд 6). Текст навколо нього вказує на те, що продукція сертифікована. Цифри в обрисі вказують на номер стандарту екологічного маркування на категорію продукції. Наприклад, код 065 вказує на те, що продукція відповідає екологічному стандарту на мийні засоби. А під знаком позначається номер документу про відповідність продукції стандартам.

«Зелений журавлик» інформує споживачів про те, що позначений ним товар перевірений і відповідає вимогам екологічного стандарту.

Поясніть, що «Зелений журавлик» не єдине екомаркування у світі. На слайді 7 зображені знаки маркування, що застосовуються в інших державах і регіонах. Вони виглядають по-різному, але аналогічні за значенням. Позначена ними продукція вважається більш екологічно кращою. Всі ці знаки мають міжнародне визнання і об’єднані в єдину міжнародну мережу екомаркування (Global Ecolabelling Network). Деякі з них можна побачити на імпортних товарах в Україні.

Далі покажіть учням слайд 8 і запитайте:

 • Чи зустрічали вони такі позначення на різних товарах та інші подібні?

Зазначте, що це неперевірені маркування. Ними користуються недобросовісні виробники, вводячи в оману споживачів тим, що безпідставно позначають продукцію словами чи логотипами, які вказують або натякають на те, що вона більш екологічно краща.

Запитайте:

 • Як, на вашу думку, уникнути таких підробок і обрати справжній екологічно кращий продукт?

За необхідності ще раз зазначте, що довіряти варто маркуванню, яке підтверджує відповідність екологічному стандарту, а не безпідставним рекламним твердженням.

Наголосіть, що зараз ми подивимось, що означає наявність українського знаку «Зелений журавлик» на різних групах товарів для вас як покупців і дізнаємось, які переваги продукції, позначеної цим знаком.

Для цього об’єднайте учнів у малі групи (3 або 4 в залежності від кількості учнів у класі).

 • Група 1. Харчові продукти – слайд 9.
 • Група 2. Косметика – слайд 10.
 • Група 3. Лакофарбові матеріали – слайд 11.
 • Група 4. Мийні засоби – слайд 12.

Кожна з груп має дослідити одну з категорій продукції на основі обговорення відповідного слайду за питаннями:

Роздивіться зображення та наведену інформацію та обговоріть:

 • Про яку продукцію йдеться?
 • Які гарантії безпеки надає споживачу український знак екомаркування цієї групи товарів?
 • Що він гарантує для збереження довкілля?

Відведіть на групову роботу 5 хвилин, потім заслухайте доповіді груп з відповідними слайдами/постерами по черзі.

Після презентації результатів групової роботи обговоріть у загальному колі:

 • У чому значення екомаркування?

Підсумкова частина

Підсумкова частина заняття дозволить узагальнити результати роботи, провести рефлексію та спланувати можливі подальша дії учнів.

Почніть підсумки з того, що покажіть відео про Всесвітній День екологічного маркування (1 хв. 04 сек.)

ВІДЕОРОЛИК Всесвітній День екологічного маркування

Запитайте:

 • Навіщо відзначається Всесвітній День екологічного маркування?

Після обговорення знову об’єднайте учнів у ті ж самі групи і запропонуйте подумати, як вони хотіли б відзначити Всесвітній День екологічного маркування в своїй школі або у своїй громаді. Найбільш цікаві ідеї зберіть як основу для майбутнього невеличкого проєкту класу. За необхідності сплануйте майбутню діяльність.

Для рефлексії заняття запропонуйте учням подумати над змістом уроку і закінчити речення.

Тепер я буду…

Вислухайте якомога більше учнів. Подякуйте їм за роботу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ до заняття

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рейтинг 4.83(3 голосів)