Очікувані результати:

Після заняття-зустрічі учні зможуть:

 • сформувати уявлення про екологічні проблеми планети і причини їх виникнення;
 • зрозуміти цінність природи для життя людини;
 • визначити фактори впливу людей на стан довкілля;
 • встановити взаємозв’язки між способом життєдіяльності людини і станом навколишнього середовища;
 • визначити і висловлювати власну позицію щодо забруднення довкілля і своєї участі у справі збереження навколишнього середовища.

План змісту зустрічі

 • Що дає кожному з нас планета Земля.
 • Що означає бути другом планети.
 • Що ти можеш зробити, щоб стати другом Землі.

Регламент зустрічі

 • Перегляд відео та наступне обговорення на основі відео – 3-4 хв
 • Обговорення на основі слайду 2 – до 4 хв.
 • Інтерактивна гра – до 5-7 хв.
 • Руханка – до 2 хв.
 • Малюнок «Я і моя планета», презентація малюнків – до 10 хв.
 • Виготовлення капелюхів – до 5 хв.
 • Рефлексія зустрічі – до 4 хв.

Обладнання

Комп’ютер/проектор/екран. Аркуші паперу (формату А4), олівці, ножиці.

Презентація до зустрічі. Завантажити в форматі ppt

Роздатковий матеріал. Завантажити файл для друку в форматі pdf


Як організувати роботу

Вступна частина (до 3-4- хв.)

Почніть з того, що сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаві речі – як кожен і кожна з нас можуть стати другом великої планети Земля (слайд 1). Покажіть учням фрагмент відео «Земля – наш спільний дім»(з початку до 35 сек.) і запитайте:

 • що вони побачили?
 • що їм відомо про нашу планету Земля?

Скажіть першокласникам, що для кожної людини – мешканця планети Земля є дуже важливим дбати про свою планету, дружити з нею. Як це здійснити, що потрібно знати і робити – про це ми дізнаємось на наших заняттях. Сьогодні ми поговоримо про те, кого можна назвати другом планети і чому.

Основна частина

Покажіть учням слайд 2 і запитайте: що дарує людям Земля? Хай учні спираються у відповідях на інформацію слайду та додають власні уявлення.

(Орієнтовні відповіді учнів можуть бути такими: Земля – наш дім. Планета щедро дарує нам свої багатства. Тисячі років людина дихає земним повітрям, оре ґрунти і харчується їх дарами, будує міста та отримує від природи різноманітні блага.

Усе життя на Землі залежить від прісної води. Найбільші природні її сховища – річки і озера.

Дерева, безперечно, найвеличніші з усіх живих істот. Листяні і хвойні дерева утворюють найбільші ліси на Землі. Саме завдяки лісам на нашій планеті є придатна для життя атмосфера, що містить достатню кількість кисню для дихання, і саме дерева переробляють вуглекислий газ.

За надзвичайні краєвиди природи, чисте повітря, шелест листя, спів пташок ми не платимо, але ці корисні блага стають все більш вартісними і бажаними).

Зазначте, що наша планета є найкращим другом для всіх нас. А чи завжди ми, люди, ставимось до неї як друзі? (до 3 хв.) На це запитання будемо зараз шукати відповідь. В залежності від можливостей ваших учнів ви можете працювати з інтерактивною грою за поданим кодом або продовжити роботу з презентацією.

Варіант 1. Інтерактивна гра «Щаслива і сумна планета»

Перейдіть за посиланням або за допомогою QR-кода для виконання вправи.

Варіант 2.

Покажіть учням слайд 3

 • Що зображено на малюнку?
 • На якій половині малюнка планети зображено дружнє ставлення людей до Землі?
 • Чому ви так думаєте?
 • Поєднайте малюнки із зображенням планети.

Узагальніть роботу над малюнком, коротко окресливши основні екологічні проблеми планети і причини їх виникнення; фактори впливу людей на екологічний стан довкілля і навпаки – стан довкілля на життя людини (до 5 хв).

(Ви можете наголосити на тому що: Щоб жити людині, насамперед, потрібні питна вода, здорова їжа та свіже повітря. Однак саме з цим виникають проблеми:

 • виробництво енергії, товарів, сільське господарство і транспорт пов’язані зі шкідливими викидами і забрудненням атмосфери;
 • виснаження запасів чистої питної води є однією з основних проблем. Через людську недбалість у річки потрапляють небезпечні речовини, забруднюючи їх. Вода стає непридатною для вживання;
 • вирубка лісів, які є життєво необхідними місцями проживання для мільйонів видів організмів і важливим джерелом чистого повітря і води, набуває загрозливих розмірів, скорочується кількість рослин і тварин;
 • Україна входить в число країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопичення відходів, які нагромаджуються у вигляді териконів, різних звалищ, займаючи велику площу земель).

Запропонуйте учням порухатись, використавши відео.

Запросіть школярів подумати, якою вони уявляють нашу планету; як може виглядати планета, до якої дружньо ставляться її мешканці і запропонуйте їм виконати малюнок, що кожен і кожна з них, як друг планети, можуть зробити для того, щоб Земля відчула ваше добре ставлення.

Декілька малюнків учні можуть презентувати за бажанням та прокоментувати зображене. Розташуйте їх на дошці чи стіні так, щоб усі бачили. Організуйте обмін враженнями і обговоріть, що спільного можна побачити на малюнках; яке враження справила на учнів ця робота (до 10 хв.).

Запитайте школярів:

 • хто і як може втілити у життя зображене на їхніх малюнках?
 • що з зображеного на їхніх малюнках вони можуть зробити самі?

Запросіть учнів до виготовлення капелюхів «Друзі планети» (слайди 4-5 та додаток 1). Хай учні тільки виготовлять їх, а розфарбують вдома ( 5-7 хв.)

Підсумкова частина (до 3 хв)

Запропонуйте учням послухати варіанти і обрати закінчення поданих у завданні речень або запропонувати власний варіант:

 • Як друг планети, я хочу...
 • Для цього я можу...

Запросіть дітей вдома розфарбувати капелюшки і принести їх до школи наступного дня, а також переказати батькам удома одержану на уроці інформацію, показати малюнки, поцікавитись порадами кожного із членів родини стосовно того, що може зробити для планети одна людина, яка є її другом.

Довідкова інформація для вчителя

Розуміння і розв’язання сучасних екологічних проблем, у тому числі наслідків зміни клімату, пов’язані з поняттями «сталий розвиток» та «цілі сталого розвитку».

Сталий розвиток ( англ. sustainable development) – загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Комісії ООН зі сталого розвитку була створена 1992 року. Коротко сутність поняття «сталий розвиток» можна викласти у таких положеннях.

 • Сталий розвиток - це розвиток, що відповідає потребам сучасності, не впливаючи на здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.
 • Сталий розвиток вимагає узгоджених зусиль щодо створення всеосяжного, сталого та стійкого майбутнього для людей і планети.
 • Для досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три основні елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону навколишнього середовища. Ці елементи взаємопов'язані, і всі вони мають вирішальне значення для добробуту окремих людей та суспільств.
 • Викорінення бідності у всіх її формах та на всіх рівнях є неодмінною вимогою для сталого розвитку. Для досягнення цієї мети необхідно сприяти сталому, всеохоплюючому та рівноправному економічному зростанню, яке б створювало більші можливості для всіх, зменшувало нерівності, підвищувало базові стандарти життя, сприяло справедливому соціальному розвитку та включенню, а також інтегрованому та сталому управлінню природними ресурсами та екосистемами

Глобальні Цілі сталого розвитку – об’єднуючі ключові цілі розвитку для усіх країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку 2015 року. Глобальні цілі офіційно вступили в силу 1 січня 2016 року. Протягом наступних п'ятнадцяти років країни будуть спрямовувати свої зусилля на подолання всіх форм бідності, на боротьбу з нерівністю та на усунення негативних проявів кліматичних змін.

Цілі сталого розвитку (ЦСР), які ще називають «Глобальними цілями» – це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі. Вони містять чіткі орієнтири та цільові показники, які всі країни мають запровадити відповідно до власних пріоритетів і екологічних проблем світу загалом.

Цілі ухвалені на період від 2015 до 2030 року. Сімнадцять Цілей сталого розвитку і 169 завдань, демонструють масштабність і амбітність цього нового всезагального Порядку денного.

15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка містила 86 завдань розвитку та 172 показники досягнення Україною Глобальних цілей сталого розвитку для моніторингу їх виконання. Сьогодні Україна продовжує рухатись цим шляхом разом з усім людством.

Цілі сталого розвитку в Україні

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рейтинг 5.00(2 голосів)