Завантажити презентацію до завдань у форматі ppt

Подані вправи рекомендуємо до впровадження після проведення зустрічей 3 і 4 на уроках і під час щоденних діяльностей: Щоденні 5 і Щоденні 3. В описі ви знайдете інструкції щодо виконання завдань і проведення вправ, а також вказівку на відповідний слайд презентації «Завдання. 2 клас». В описі ви побачити, у якій конкретній темі з того чи іншого предмета, і як саме можна використати те чи інше завдання.


Слайди 2-5


Завдання 1. Розв’яжи і розфарбуй

Тема. Додавання і віднімання з переходом через десяток

Обладнання

Роздрукована розмальовка слайд 3 (пдф аркуш) на кожного учня (пару) та олівці відповідних кольорів.

Виконання вправи

Роздрукуйте розмальовку (слайд 3) і роздайте учням для роботи в парах чи індивідуально.

Завантажити у форматі pdf

Покажіть учням слайд 3 і запропонуйте виконати арифметичні дії, а потім розфарбувати малюнок планети на розмальовках, підбираючи кольори відповідно розв’язаним прикладам на додавання.

Після завершення роботи запитайте учнів:

 • Що на малюнку та якими кольорами ти розфарбував/ла? Що означають, на вашу думку ці кольори?
 • Які зміни клімату відбуваються? Що є причиною цих змін?

Завдання 2. Гра «Термометр»

Тема. Додавання і віднімання з переходом через десяток

Обладнання

Роздрукований макет термометру слайд 5 (пдф аркуш), прищіпка, кубик на кожну групу (2-4 учні).

Виконання вправи

Роздрукуйте або підготуйте кольоровий макет термометру (слайд 5).

Завантажити у форматі pdf

Об’єднайте учнів у групи (2-4 учня) і роздайте роздруківку, прищіпку і кубик учням для роботи в групах або парах. Покажіть учням слайд 4 для прикладу.

Завантажити у форматі pdf

Запропонуйте пограти в гру за такими правилами: учні по черзі прикріплюють прищіпку на термометрі і кидають кубик. Сусід має розв′язати вираз на додавання чи віднімання, який утворився.

Після завершення роботи запитайте учнів:

 • Як пов′язано підвищення температури на планеті із змінами клімату?
 • Що є причиною підвищення температури на планеті?

Слайди 6-14


Завдання 1

Тема. Позакласне читання. Знайомство з казкою-п′єсою.

Обладнання

Презентація з казкою, аркуші паперу А-3 на групу/кожного учня, олівці, фломастери

Виконання вправи

Запросіть учнів прочитати по ролях або послухати казку-п′єсу «Ліси і люди» (за матеріалами агітбригади Г.М. Бебко) (слайди 7-13).

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Обговоріть з учнями:

 • Яку роль відіграють ліси у житті людей?
 • Про які проблеми лісів говориться у казці?
 • Яку назву ви би дали цій казці?

Запропонуйте учням намалювати плакат «Ні – вирубці лісів!» і представити класу. Можна також запросити учнів підготуватись до інсценування казки.


Завдання 2

Тема. Резервний урок. Розвиток читацьких навичок.

Обладнання

Презентація з казкою

Виконання вправи

Запросіть учнів прочитати опорні слова на слайді 13 і, працюючи в парах, скласти коротку історію (3-4 речення), у якій би лунали ці слова. Далі прочитайте учням історію Грети (слайд 14) і попросіть їх подумати, чи співпали їхні історії з тим, що відбулось у казці-оповіданні.

Завантажити у форматі pdf

Після читання запитайте учнів: які з придуманих ними історій були близькими до того, про що говориться в тексті? Що було для них неочікуваним?

Наголосіть, що ця історія розповідає про реальну дівчинку з країни Швеція – Грету Тунберг, якій зараз 17 років, і покажіть її фото (слайд 14).

Завантажити у форматі pdf

Вона дотримала свою обіцянку і 2 роки тому виступила на великому всесвітньому зібранні, закликавши людей припинити шкідливий вплив на клімат. Вона продовжує цю боротьбу і сьогодні.

Запитайте: чи погоджуються вони із думкою Грети Тунберг? Чи можуть вони долучитись до цього руху і як саме?


Слайди 15-18


Завдання 1.

Тема місяця «Я - дослідник»

Обладнання

Презентація, слайд 16. Роздруковані робочі аркуші (пдф аркуш) – слайд 17 на кожного учня

Виконання вправи

Запропонуйте дітям розглянути малюнки (слайд 16) та сформулювати проблему, яка зображена на них.

Завантажити у форматі pdf

Просіть учнів пояснювати свою думку, спираючись на слайді. Обговоріть на основі зображень, що вони знають про глобальне потепління і парниковий ефект.

Далі попросіть учнів записати на робочому аркуші (слайд 17) своє ім’я і три причини утворення парникового ефекту.

Завантажити у форматі pdf

Після цього хай кожен учень візьме інтерв’ю в парі у когось іншого і запише думку однокласника/ці в свою табличку.

На завершення обговоріть з учнями, які думки були спільними, а які – відмінними.


Завдання 2. Дослід з вирощування рослин

Обладнання

Паперова упаковка від яєць, ґрунт, насіння рослин

Виконання вправи - досліду

Запропонуйте учням провести дослід за такою схемою: взяти кілька лотків від яєць, насипати у комірки ґрунт, полити водою, кожний лоток загорнути у целофан, один лоток залишити відкритим. Продемонструйте слайд 18 і поясніть, що ця робота є маленькою ілюстрацією парникового ефекту.

Завантажити у форматі pdf

Через 1-2 тижні запропонуйте учням порівняти, як рослини ростуть у міні-теплиці та як ростуть у відкритому ґрунті.

Попросіть учнів зробити висновок та пояснити, що таке парниковий ефект на прикладі міні- теплиць.

Запитайте:

 • Як впливає парниковий ефект на нашу планету?

Слайди 19-22


Завдання 1. Задачі про роботу дерев.

Розділ: «Таблиці множення і ділення 2-9»

Тема. Закріплення навичок розв′язання задач різних типів:

1) проста задача на дію множення;

2) задача на різницеве порівняння;

3-4) задачі на збільшення /зменшення на кілька одиниць.

Обладнання

Презентація, слайд 19

Виконання вправи

Запропонуйте учням розв’язати задачі (слайд 20).

Завантажити у форматі pdf

Запитайте: з якою темою пов’язані задачі 1-2? До яких висновків ви нас підводять? А з якою темою пов’язана задача 3? Які висновки треба зробити на її основі?


Завдання 2.

Тема: Множення і ділення на 2, 3

Обладнання

Розрізані на частини «пазли» на кожну пару/групу учнів (друк слайду 21)

Виконання вправи

Запросіть учнів пограти в гру «Математичний пазл». Роздрукуйте і роздайте розрізаний пазл (слайд 21) учням для роботи в парах або групах.

Завантажити у форматі pdf

Запропонуйте їм розв’язати вирази і, поєднавши вираз із відповіддю, зібрати зображення.

Обговоріть з учнями:

 • Що вийшло?
 • Яку енергію використовує вітряк?
 • Як людина використовує вітряки?
 • Чи шкодить планеті використання вітряків? Поясніть чому.

Завдання 3. Робота з даними

Тема. Робота з даними. Побудова діаграми

Обладнання

Роздруковані робочі аркуші (пдф аркуш) зі слайду 22 на кожного учня.

Виконання вправи

Об′єднайте дітей у пари. Запропонуйте їм узяти інтерв′ю одне в одного і заповнити картку (слайд 22).

Завантажити у форматі pdf

Обговоріть, які дані отримали по кожному з питань? Про що свідчать ці дані? Чи треба збільшити їх? Чому?


Слайди 23-26


Завдання 1. Прочитай притчу

Тема. Резервний урок. Розвиток читацьких навичок.

Тема. Значення слів. Слова, що пишуться однаково, але мають різні значення. Правопис слів із подовженими звуками.

Обладнання

Роздруковані робочі аркуші (пдф аркуш) слайди 25-26 на кожного учня/пару

Виконання вправи

Запропонуйте учням індивідуально (в парах) прочитати притчу методом «читання із зупинками» (слайд 24). Перед читанням назвіть назву тексту і запитайте: що таке «замок»? Хто може жити в замку сонячних промінчиків?

Прочитайте перший абзац казки.

Замок сонячних промінчиків
(притча)

Десь далеко у небесних просторах на пухких сніжно-білих хмаринках височіє надзвичайна споруда. Мешканці Неба ніяк призвичаїтись не можуть до неї, бо ніхто в Небі не потребує будувати. А якби побачили її люди із землі — зачудувалися б і назвали б її замком. Чи хочете знати, що то за замок, хто його мешканці і яка його історія?

Зупиніться і запитайте учнів: чи знають вони хто жив у замку і чому? Продовжить читання тексту учнями.

Давно-давно, коли матінка Природа створила небо і землю, місяць і зорі, а ще й сяюче сонечко, повеліла вона кожному мати свою роботу: землі — все живе годувати; зіркам — жити в ладі на небі, кожна на своєму місці; місяцю — нічку веселити, а сонцю — всіх удень зігрівати. Напевно, сонцеві припала найскладніша робота.Але воно не журилось, лиш прийшло до матінки Природи і попросило: «Я радо виконаю твоє доручення, тільки дозволь мені мати маленьких помічників». І матінка Природа створила сонячні промені. Вони були малесенькі-малесенькі і жили всі разом у високому замку на небі, залишаючи його зранку і повертаючись уночі. Вони були дуже швидкі й могли вмить просякнути до найменшої шпаринки. Були вірними помічниками Сонцеві, і воно їх дуже любило.

Зупиніться і запитайте учнів: як працювали сонячні промінчики? Що вони робили? Чи бачили вони промінчики у житті? Чи подобаються вони їм? Чому? Продовжить читання тексту до кінця.

Промінчики завжди трудилися з радістю. Найбільше вони любили дітей. Вони бачили їх як ніби своїх братів і сестер. Адже діти були такі самі: веселі, привітні, радо поспішали на допомогу одне одному, завжди посміхаючись.

(з Інтернет-джерел)

Обговоріть з учнями:

 • Про яку енергію йде мова у притчі?
 • Що дає Сонце Землі і людям?
 • Як людина використовує енергію Сонця?
 • Чи шкідливе використання такої енергії для планети?

Запросіть виконати завдання (слайд 25):

Завантажити у форматі pdf

Запропонуйте учням пограти у гру «Хрестики-нулики» (відпрацювання написання слів з подовженим звуком [н′:](слайд 26).

Завантажити у форматі pdf


Завдання 2. Прочитайте інфографіку

Тема. Робота з медіа. Інфографіка.

Тема. Розвиток мовлення. Складання звернення-пропозиції до друзів

Обладнання

Екран або інтерактивна дошка, презентація слайди 27-32. Роздруковані аркуші зі слайду 33 на кожну пару/групу.

Виконання вправи

Запросіть учнів розглянути і прочитати інфографіку на слайді 27-32.

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Обговоріть з учнями:

 • Що вам було відомо?
 • Що нового ви дізнались?
 • Що було несподівано?
 • Якими діями особисто ти можеш допомогти планеті?

Запропонуйте учням, працюючи в парах чи групах, написати звернення-пропозицію до своїх друзів долучитися до акції «Година без світла!» на робочому аркуші (слайд 33).

Завантажити у форматі pdf


Слайди 34-40


Завдання 1

Тема місяця. «Способи пізнання» або «Рух і час»

Обладнання

Екран або інтерактивна дошка, презентація

Виконання вправи

Запросіть учнів розглянути малюнок на слайдах 35-36 і проведіть обговорення за запитаннями:

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

 • Що дає Сонце нашій планеті?
 • Як людина використовує енергію Сонця?
 • Чи шкодить Землі використання сонячної енергії? Поясніть свою думку.
 • Чи важливо використання сонячної енергії, коли клімат змінюється?

Завдання 2

Тема місяця «Способи пізнання»

Тема. «Сонячна система. Сонце»

Обладнання

Екран або інтерактивна дошка, презентація

Виконання вправи

Запропонуйте учням розглянути фотографії на слайді 37 і, працюючи у парах, обговорити питання:

 • Що таке парниковий ефект?
 • Чому сонячні промені стають небезпечними та останніми роками більш сильно нагрівають Землю?
 • Які наслідками є потепління для Землі?

Завантажити у форматі pdf


Завдання 3

Тема. «Літо. Безпека у лісі»

Обладнання

Роздруковані робочі аркуші (пдф аркуш) на основі слайду 38 на кожну пару/групу

Виконання вправи

Запитайте учнів, чому можуть виникати пожежі в лісі? Запропонуйте їм, працюючи в парах/групах з робочим аркушем на слайді 38, скласти правила поводження в лісі, які б запобігли виникненню лісових пожеж.

Завантажити у форматі pdf


Завдання 4. Розшифруй слова

Тематичний тиждень «Рух і час»

Обладнання

Екран або інтерактивна дошка, презентація слайди 39-40.

Виконання вправи

Покажіть учням на слайді 39 або напишіть на дошці набір слів. Запропонуйте учням розшифрувати слова, назвати їх одним словом і побудувати речення з цим словом.

Завантажити у форматі pdf

Далі запросіть учнів розглянути картинки на слайді 40 і відповісти на запитання:

 • Які види енергії ви знаєте?
 • Назвіть і підпишіть малюнки на основі слів, які ви розшифрували.

Завантажити у форматі pdf

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рейтинг 0.00(0 голосів)