Завантажити презентацію до завдань у форматі ppt

Подані вправи рекомендуємо до впровадження після проведення зустрічей 7 і 8 під час уроків, а також щоденних діяльностей: Щоденні 5 і Щоденні 3. В описі ви знайдете інструкції щодо виконання завдань і проведення вправ, а також вказівку на відповідний слайд презентації «Завдання. 4 клас». В описі ви побачите, у якій конкретній темі з того чи іншого предмета, і як саме можна використати те чи інше завдання.


Слайди 2-4


Завдання 1.

Тема. Нумерація багатоцифрових чисел

Обладнання

Комп’ютер та екран, відеофрагмент «Сміття України в цифрах і фактах» (тривалість відео 1 хв 58 сек)

Виконання вправи

Запросіть учнів переглянути відео. Обговоріть з учнями, про які нові факти з проблеми засмічення вони дізналися? Як впливає засмічення планети на зміни у кліматі?

Запропонуйте учням переглянути ще раз відеозапис і записати багатоцифрові числа до 2 млн., які в ньому зустрічаються. Після повторного перегляду відео запросіть учнів перевірити свої записи із слайдом 3 і розташувати подані числа у порядку зростання.

Завантажити у форматі pdf


Завдання 2.

Тема. Багатоцифрові числа. Складання і розв′язування задач на знаходження четвертого пропорційного

Обладнання

Інфографіка на слайді 4, за бажанням можна роздрукувати за кількістю груп.

Виконання вправи

Запропонуйте учням розглянути інфографіку: якій проблемі присвячена подана інфографіка? Яку інформацію несуть подані дані? Як вони пов′язані між собою?

Об′єднайте дітей у групи та запропонуйте скласти з поданими даними задачу на знаходження четвертого пропорційного і розв′яжіть її.

Завантажити у форматі pdf


Слайди 5-9


Завдання 1.

Тема: Дослідження ролі в мовленні лексичних груп слів

Обладнання

Аркуші паперу А4 за кількістю груп , кольорові олівці або маркери.

Виконання вправи

Запропонуйте дітям розглянути хмару слів на слайді 6.

Завантажити у форматі pdf

Запитайте в учнів: яке слово ключове у цій хмарі слів? Які слова можна додати до цієї хмари слів ? Чому?

Запросіть учнів поміркувати над значенням таких слів як «переробка», «утилізація» і скласти з ними речення.

Запропонуйте дітям створити власні хмари слів на тему «Сміття і клімат», для цього об′єднайте дітей у групи або запропонуйте виконати цю роботу індивідуально. При наявності технічних можливостей цю роботу можна виконати у електронних додатках Word It Out, Word Art або WordClouds.

Після завершення роботи запросіть учнів презентувати власні роботи.


Завдання 2.

Тема: Утворюємо нові слова. Створюємо комікси

Обладнання

Слайд 7. Аркуші паперу на кожного учня, ручки, олівці

Виконання вправи

Запропонуйте учням розглянути зображення супергероїв на слайді 7.

Завантажити у форматі pdf

Розкажіть їм, що ці супергерої дуже популярні серед дітей в Іспанії. Запропонуйте учням поміркувати яку важливу місію вони виконують на Землі.

Запросіть дітей придумати імена героїв, використавши знання про словотвір. Прочитайте іспанські імена супергероїв на слайді.

Запросіть учнів до створення у групах власних історій про цих супергероїв, що борються із сміттям і рятують нашу планету від глобального потепління, у форматі коміксу. Можна використати такі платформи для створення онлайн коміксів.

Після завершення роботи запросіть учнів презентувати власні роботи. Запитайте в учнів:

Хто будуть читачами коміксів?

У чому важливість цієї роботи для пом′якшення кліматичних умов на планеті?


Завдання 3

Тема. Текст. Частини тексту

Обладнання

Роздруківка деформованого тексту у вигляді 4-х частин (слайд 8) на кількість пар, клей, ножиці; роздруківка таблиці самооцінювання на кожного учня. Роздрукований на кожного учня тест зі слайду 9.

Виконання вправи

Запросіть учнів попрацювати у парах: прочитати деформований (частини тесту переплутані місцями) текст (слайд 8)

Завантажити у форматі pdf

Учням необхідно розставити частини тексту, як вони вважають за потрібне. Далі запропонуйте їм скласти і записати у зошити план до тексту. Запросіть їх до презентації планів, які вони склали.

Запросіть учнів провести дослідження своїх знань з теми твору, скориставшись тестом (слайд 9).

Завантажити у форматі pdf

Поясніть, що їм треба відмітити знаком V погоджуються вони чи не погоджуються із твердженням.

Обговоріть враження учнів від роботи. Попросіть їх продовжити речення «Тепер я знаю, що …»


Слайди 10-19


Завдання 1

Тема. Споживач

Обладнання

Роздрукована таблиця спостереження (слайд 11) на кожного учня.

Виконання вправи

Запропонуйте дітям виконати протягом тижня дослідження «Як я і моя родина поводимось зі сміттям». Презентуйте дітям алгоритм роботи на слайді 11:

Завантажити у форматі pdf

Щодня протягом тижня відмічай у таблиці:

  • скільки товарів було придбано родиною у паперовій і пластиковій тарі;
  • скільки тари було використано повторно;
  • скільки тари було викинуто;

Через тиждень обговоріть з учнями результати дослідження за таблицею.


Завдання 2

Тема. Споживач

Обладнання

Папір для роботи. Роздруковані робочі аркуші зі слайду 14 на кожного учня.

Виконання вправи

Запропонуйте учням опрацювати інфографіку «Сортування сміття в Україні» (слайди 12-13), використовуючи такі позначки:

+ ! ?
Я це знав/ла Це нове або суперечить тому, що я знав/ла Це для мене абсолютно неочікуване Я хочу знати про це більше

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Обговоріть з дітьми результати роботи, зазначте, що питання сортування і переробки сміття в Україні є дуже складним, розкажіть про кроки до покращення ситуації. Наприклад, конструювання сміттєвозів із окремими секціями для різного виду сміття, створення спеціальних пунктів прийому і переробки пластикових пляшок, кришечок, їх вторинне використання; створення підземних смітників тощо.

Запропонуйте учням перевірити свою обізнаність у темі, виконавши завдання на робочому аркуші (слайд 14).

Завантажити у форматі pdf


Завдання 3 (слайд 15-20)

Тема. Споживач

Обладнання

Роздруковані таблиці спостереження для кожної групи (слайд 18), за потреби і етикетки продуктів або гаджети, на яких діти можуть розглядати відповідні зображення.

Виконання вправи

Запропонуйте дітям, об′єднавшись у групи, «прочитати» етикетки поданих на слайдах товарів (слайд 15-19) або подібні, підготовлені заздалегідь.

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Зафіксувати отриману інформацію у таблиці спостережень (слайд 20) і презентувати результати роботи.

Завантажити у форматі pdf

Звершивши виконання завдання обговоріть з учнями важливість вміння «читати» інформацію на етикетках для правильної утилізації відходів.

Запитайте в дітей: чому проблема переробки сміття важлива для пом′якшення змін клімату?


Завдання 4

Тема. Споживач

Обладнання

Презентація - слайд 21

Виконання вправи

Запропонуйте дітям відгадати про що йде мова у зображенні (слайд 21).

Завантажити у форматі pdf

Запропонуйте дітям об′єднатися у пари і придумати 10 способів вторинного використання пластикової пляшки у побуті.

Організуйте виставку робіт учнів класу «Друге життя пластикової пляшки».


Слайди 22-26


Завдання 1.

Тема. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Обладнання

Роздруковані аркуші для розв’язання задач зі слайду 23.

Виконання вправи

Запропонуйте учням розв′язати задачі у форматі «нон-стоп» (слайд 23).

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Завантажити у форматі pdf

Записати розв’язки на робочих аркушах (слайд 24).

Завантажити у форматі pdf

Запитайте:

  • Як подані задачі пов′язані з поняттям «екомаркування»?

Запропонуйте учням створити власний плакат на підтримку екомаркування.


Завдання 2

Тема. Ділення іменованих величин

Обладнання

Роздруковані робочі аркуші на кожного учня за слайдом 25.

Виконання вправи

Запросіть учнів розв′язати вирази з іменованими величинами у робочих аркушах за слайдом 25.

Завантажити у форматі pdf

Хай потім розташують відповіді у порядку зростання. Запитайте: Яке зображення отримали? І запропонуйте учням перевірити себе за слайдом 26.

Завантажити у форматі pdf

Запросіть учнів вдома зробити селфі з продуктом, на якому є екомаркування «Зелений журавлик». У класі разом з учнями зробіть колаж з фотографій. Для створення онлайн колажу можна використати онлайн-платформи www.fotor.com, www.canva.com тощо.


Слайди 27-32


Завдання 1

Тема. Розвиток мовлення. Пишу есе

Обладнання

Комп’ютер, екран для перегляду відео, роздруковані робочі аркуші зі слайдів 28 та 29.

Виконання вправи

Запропонуйте учням переглянути відео «Всесвітній день екологічного маркування» (Тривалість відео 1 хв 05 сек) і запропонуйте у парах чи групах обговорити побачене і почуте, поставити 3-4 питання.

ЩО…? КОЛИ…? ДЛЯ ЧОГО…? ЯК…?

Запропонуйте учням скласти есе на тему «Всесвітній день екомаркування – мій день?».

Запросіть їх попрацювати в групах і заповнити робочий аркуш зі слайду 28.

Завантажити у форматі pdf

Обговоріть, якими діями вони можуть відсвяткувати Всесвітній день екомаркування у класі та яким оголошенням запросити своїх друзів і знайомих взяти участь у цьому дні.

Запропонуйте учням попрацювати зі словом «Екомаркування», скориставшись робочим аркушем за слайдом 29.

Завантажити у форматі pdf


Завдання 2

Тема. Резервний урок. Розвиток читацьких навичок.

Обладнання

Роздруковані робочі аркуші зі слайду 31.

Виконання вправи

Запросіть учнів прочитати текст (слайд 30)

Завантажити у форматі pdf

і заповнити аркуш самоперевірки (слайд 31).

Завантажити у форматі pdf

На завершення виконайте інтерактивну вправу «Правда чи ні?» за посиланням або QR кодом (слайд 32)

Завантажити у форматі pdf


Завдання 3

Тема. Розвиток мовлення. Написання казки за поданим початком

Обладнання

Презентація, слайди 33 і 34.

Виконання вправи

Прочитайте учням початок казки «Пригоди Олександри» зі слайду 33. Запропонуйте їм подумати, що може відбуватися у казці далі і написати 4-5 речень про це.

Завантажити у форматі pdf

Запросіть учнів порівняти їхні ідеї з продовженням казки. Прочитайте казку повністю і обговоріть її з учнями.

Пригоди Олександри

Олександра зітхнула і з сумом поглянула на заповнені різними ємностями фарби полички магазину. «Яке обрати? Оце задача! Купити кращу фарбу! А як зрозуміти, яка з них краща?!» – подумки обурювалась дівчинка.

- Дідусю, як обрати? Чим фарбувати улюблені квітники, щоб не завдати шкоди живим рослинам?

От візьму ось цю кольорову банку з гарною етикеткою і все». Але як тільки Олександра рішуче схопила найближчу упаковку, з етикетки їй на долоню зістрибнуло дивне створіння і промовило:

Привіт! Я – Зелений Журавлик. Я допомагаю людям обирати якісні та безпечні для них і планети товари. Запрошую тебе у невеличку мандрівку поличками магазина.

Дівчинка знічено посміхнулась і промовила:

Я згодна, але як це можливо?

Журавлик махнув крилом і Олександра враз стала такою малесенькою, що зручно могла вміститися на спині птаха. Вони полинули високо у небо. Позад залишився магазин, знайомі вулиці і місто. І вже через кілька хвилин польоту вони плавно закружляли над заводом, що виготовляє фарби.

Дивись, - гукнув Журавлик . - Я слідкую за тим, щоб підприємство було оснащене високотехнологічними обладнанням і лабораторіями.

Це ще для чого? – здивовано спитала Олександра.

Це пов′язано із більш чистим виробництвом, безпекою і здоров′ям людей, які тут працюють та живуть поруч з виробництвом. Люди мають працювати і жити в безпечних умовах!

Мандрівники спустились на землю і Зелений Журавлик повів дівчинку до будівлі заводу. Там він показав їй, у яких умовах виготовляють фарби, познайомив с процесом розробляння формули більш безпечних фарб, як такі фарби виробляються, упаковуються і відправляється в магазини.

Журавлик зазначив, що дуже важливо виключити зі складу фарб особливо небезпечні речовини, особливо ті що здатні вивільнятись у приміщення чи довкілля, отруюючи все навколо.

Також на цьому виробництві сучасне обладнання, тому тут використовують небагато електроенергії і води. І майже усе виробництво безвідходне.

Це як безвідходне? – спитала дівчинка.

Це коли відходи не утворюються взагалі, або їх можна використати вдруге, - пояснював Журавлик. На цьому заводі це є принципом – ніяких відходів!

Але це виявилось не все.

Щоб я оселився на етикетці продукту, і пакування, і перевезення товарів повинне бути «екологічно дружнє».

Я не розумію навіщо це?! – вигукнула Олександра.

От що ти зробиш з цією банкою, коли пофарбуєш свої квітники? – запитав птах.

Викину до смітника!

А от і неправильно, - обурився птах. – Ти хоч уявляєш скільки сміття на планеті! Скоро жити не буде де, все буде у смітті! А ще й на клімат на планеті впливає! Про глобальне потепління чула?!

Так, щось у школі розповідали і по телевізору чула.

Чула, то чула, а от що робиш, щоб допомогти Землі? От я працюю, щоб не тільки людям допомагати, а й планету рятувати! Тому і з′являюсь лише на тих товарах, упаковку яких можна переробити.

Далі Зелений Журавлик попрямував до гаражу. Тут він пояснив дівчинці, що велику шкоду планеті спричиняє викиди забруднюючих речовин і парникових газів від літаків, вантажівок, легкових автомобілів. Тому велику увагу він приділяє, як транспортують товари до поличок магазинів.

От дивись, - пояснював птах. – на цьому заводі розроблені спеціальні схеми постачання, щоб зменшити вплив транспорту на довкілля. А тепер час повертатися назад.

Олександра зручно вмостилася на спині у птаха. Вони стали підніматися все вище і вище до сонечка і … раптом вона опинилась в магазині, а в руках тримала банку фарби. Тут до поличок підійшов хлопчик з татом. Він бурмотів собі під носа:

- «Фарба, фарба! Купи фарбу! А як зрозуміти яку саме краще?!»

Олександра посміхнулась і підійшла до нього:

- Давай я тобі допоможу. Ось дивись шукай на етикетці ось такий знак. Це Зелений Журавлик. Чув про нього? Це знак екомаркування – що підказує нам які продукти більш безпечні для нас і нашої планети.

- Цікаво. А давай пошукаємо і інші товари з таким знаком.

І діти рушили магазином. І все було так, як і раніше для Олександри. Тільки раз по раз здавалося, що Зелений Журавлик всміхається з кожної етикетки і підморгує їй.

На завершення запросіть учнів виконати STEAM-завдання: створити модель знаку екомаркування «Зелений журавлик» за алгоритмом на слайді 34.

Завантажити у форматі pdf


Слайди 35-39


Завдання 1

Тема. Споживач

Обладнання

Роздрукована таблиця дослідження (слайд 37) на кожного учня.

Виконання вправи

Запросіть учнів розглянути інфографіку (слайд 36).

Завантажити у форматі pdf

Запропонуйте учням розшифрувати етикетку поданого товару і пояснити незнайомі слова: орган з оцінки відповідності, екологічний сертифікат, схема екологічної сертифікації. Поясніть ці терміни, виходячи з довідкового матеріалу для вчителя до заняття 8.

Запропонуйте учням провести самодослідження «Екомаркування у моїй оселі» за таким завданням: дослідіть 10 товарів у вашій оселі, якими ви користуєтесь найчастіше на наявність на них екомаркування. Результати занесіть у табличку (слайд 37).

Завантажити у форматі pdf

Обговоріть з учнями результати проведеного дослідження.

  • Який висновок ви можете зробити?
  • Яку пораду дасте собі?

Завдання 2

Тема. Споживач

Обладнання

Ґаджети з інтернетом у кожного учня або у парах

Виконання вправи

Перевірити рівень власної обізнаності можна завдяки тесту, розробленому командою експертів організації «Жива планета» «Про що розповідають позначки на продуктах?». Тест за посиланням

Після обговорення роботи, зазначте, що потрібно зібрати більше інформації, щоб бути обізнаним у цьому питанні.

Зокрема для власного здоров’я потрібно знати: Яке маркування вказує на безпечність товару для твого здоров’я або «дружність до довкілля»? Як на косметиці визначити термін придатності? Як зрозуміти, чи тестувалася косметика на тваринах? Правильні відповіді на ці та інші запитання дозволять дізнатись більше про властивості і характеристики різноманітних товарів для свідомого вибору більш безпечної та якісної продукції.

Об′єднайте учнів у групи і запросіть їх створити гасло для рекламної акції товарів з екомаркуванням.


Завдання 3

Тема. Споживач

Обладнання

Роздрукований чек-аркуш на кожного учня зі слайду 38.

Виконання вправи

Запропонуйте учням виконати чек-лист з теми екомаркування (слайд 38), якщо вони згодні із твердженням ставлять знак V.

Завантажити у форматі pdf

Попросіть учнів пригадати, які якості притаманні продуктам із екомаркуванням та виконати інтерактивну вправу «Які якості товару з екомаркуванням?» (слайд 39).

Завантажити у форматі pdf

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рейтинг 1.00(1 голос)