Заняття 1.

Що таке сталий розвиток і стале споживання?

Завантажити презентацію до заняття

Очікувані результати:

Після участі в занятті учні зможуть:

 • пояснювати, що таке сталий розвиток, чого він вимагає від людства і від окремої людини, що розуміють під сталим споживанням;
 • розповідати, які дії, вчинки, поведінка сприяють сталому розвитку і відповідають принципам сталого споживання;
 • набути навичок обирати та планувати дії, орієнтовані на стале споживання;
 • сформувати власне ставлення до сталого розвитку та власної участі у цих процесах.

Можливі варіанти організації пізнавальної діяльності учнів

І. Робота з поняттям «Cталий розвиток» до 20 хв.

Запропонуйте учням навести асоціації на слова «сталий» і «розвиток». Запишіть їх. (Зазвичай ви отримаєте: стійкий, гармонійний, постійний тощо, щодо слова «сталий» та зміни, зростання, покращення – щодо «розвиток»). По завершенні роботи запропонуйте учасникам індивідуально скласти 2-3 словосполучення, набираючи пари слів з одного і другого списку (наприклад, постійні зміни та ін.). Далі нехай учасники в малих групах складуть із напрацьованих словосполучень своє визначення поняття «сталий розвиток» (СР), яке коротким реченням пояснює, що це таке, для чого і кому це потрібно.

Порівняйте отримані визначення з наведеним визначенням цього поняття на слайді 2. Прочитайте і визначте: що співпало, а що – ні.

Запросіть учнів розглянути картинки на слайді 2. Обговоріть, які сфери охоплює СР і чому це важливо для кожного і кожної з нас.

Розгляньте з учнями слайд 3 і запитайте (розкажіть), які є три складові сталого розвитку і як вони впливають на людей.

Зазначте, що саме необхідність залучити всіх людей до участі у СР породжує увагу до цього питання з боку міжнародних організацій: ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ та ін. Вони пропонують різноманітні ініціативи щодо СР людства. Однією з останніх ініціатив є Глобальні цілі СР.

Запросіть учнів до перегляду відео фрагмента «Сталий розвиток» із завданням: в парах визначити і записати, які саме 17 цілей названі ООН як Цілі сталого розвитку.

Відео "Глобальні Цілі сталого розвитку" (Тривалість відео 5 хв 58 с.)

Після перегляду учні в парах мають скласти перелік цих цілей. Перевірте складені переліки методом «кола ідей» і запропонуйте порівняти зі слайдом 4.

Далі разом з учнями зверніть увагу, що Цілі сталого розвитку торкаються різних сфер суспільства (слайд 5) і розподіліть названі цілі по сферах. Обговоріть: чому всі сфери СР поєднані і що означають спільні області на малюнку (слайд 5).

ІІ. Поняття «Екологічний слід» та його обрахування

Поясніть, що ступінь сталості країни, території чи окремої людини можна виміряти за допомогою поняття «екологічний слід». Покажіть учням слайд 6 і обговоріть, що таке екологічний слід. Потім запропонуйте їм слайд 7 і запитайте:

 • про що попереджає зображення?
 • як вони це розуміють?
 • як воно пов’язане з екологічним слідом?

Далі запропонуйте учням підрахувати свій екологічний слід, скориставшись електронним калькулятором за адресою: http://e-comon.org.ua/calc/ecoslid/index.php (слайд 8).

ІІІ. Самодослідження (аудит) власного стилю життя (до 10 хв)

Щоб зрозуміти як зменшити свій екологічний слід та змінити свій спосіб життя, пропонуємо заповнити опитувальник «Аудит» (Додаток 1.1.). Перед початком роботи ознайомте учнів з інструкцією із заповнення (слайд 9).

Додаток 1.1. Аудит-дослідження мого власного стилю життя

Інструкція із заповнення опитувальника

Починаючи роботу, бажано дізнатися про свої повсякденні звички. Це можна зробити через спеціальне опитування – аудит (перевірку). Заповнення форми опитувальника, не змагання. У цьому процесі немає «правильних» чи «неправильних» відповідей – тільки чесні і нечесні. Єдина людина, яку Ти можеш обдурити – це Ти сам! Твої відповіді збережуться доти, доки вони знову не знадобляться Тобі.

Працюючи індивідуально, відповідай на запитання, роблячи олівцем необхідні позначки. Обирай відповідь «так» чи «ні», а там, де стоять цифри, познач одну з них (значення цифр: 1 – ніколи, 2 – інколи, 3 – часто, 4 – майже завжди, 5 – завжди).Не витрачай забагато часу на обмірковування.

Якщо Ти не зрозумів (не зрозуміла) запитання – звернися до вчителя. Обговоріть результати аудиту в загальному колі.

Після заповнення учнями аудиту запитайте їх:

 • які думки викликав у них опитувальник?
 • які запитання виявились найбільш неочікуваними для них?
 • які саме кроки вони, на їхню думку, можуть здійснювати кожного дня орієнтуючись на цілі сталого розвитку?

1. Що таке стале споживання

Запитайте учнів:

 • як вони розуміють слово «споживання» (можливі відповіді учнів: використання різноманітних товарів у процесі задоволення потреб. В економіці споживання прирівнюється до отримання благ або послуг)
 • як споживання може бути пов’язане із сталим розвитком?
 • що таке, на їхню думку, «стале споживання»? (порівняйте з інформацією слайду 10).
 • як пов’язані стале споживання і стале виробництво, які у Глобальних цілях є однією складової?

Зазначте, що протягом наступних занять ми й будемо говорити про те, як зробити свій стиль життя і своє споживання більш сталим.

Додаткові відео та інші ресурси

Екологічний слід людини

Чи намагались ви колись уявити, як виглядає ваше життя з боку? Саме це пропонує нам зробити фільм виробництва National Geographic, щоб подивитися, з чого сьогодні складається життя звичайної людини. До кінця фільму ви вперше зможете побачити життя, розкладене перед вами. Це історія про людське життя, історія вашого екологічного сліду.

Додаткова інформація для вчителя з питань заняття міститься за посиланням

Якщо у вас є можливість провести додаткові заняття

У Додатку 1.2. ви знайдете інтерактивну гру – квест «Цілі сталого розвитку» (підготовлена командою інтернок Інформаційного відділу Представництва ООН в Україні). Упродовж гри учасники(ці) виконують завдання, щоб отримати приз у фіналі. Квест складається з 17 кроків, кожен з яких відповідає певній Цілі сталого розвитку. Такий формат є ефективним методом інформування молоді щодо змісту цілей.

Додаток 1.2. Гра-квест «Цілі сталого розвитку»

У Додатку 1.3. ви знайдете ґрунтовний опис 7 занять для учнів 5-6 класів у вигляді гри «Фантастична подорож». Сценарій гри побудований у вигляді уроків – зустрічей і дає учням вичерпні уявлення щодо сталого розвитку і багато інформації щодо сталого споживання. За наявності часу може замінити частину занять, представлених у курсі сталого споживання. Не потребуючи додаткового обладнання чи складної підготовки гра може стати основою діяльності літнього табору або екоклубу.

Додаток 1.3. Гра «Міжзоряна подорож»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рейтинг 5.00(1 голос)