5 клас

Розділ: Мережеві технології та Інтернет.

Тема: Використання мережі Інтернет для навчання.

Очікувані результати за чинною програмою:

Знаннєвий компонент

 • здійснює пошук відомостей із використанням пошукових систем;
 • здійснює пошук відомостей із використанням Інтернет;
 • логічно та критично мислить, робить висновки та узагальнення;
 • знаходить відомості в Інтернеті, порівнює їх зміст на різних веб-ресурсах та формулює чітку відповідь на поставлене запитання.

Ціннісний компонент

 • критично оцінює відомості, отримані з мережі Інтеренет.

Змістовний компонент: Екологічне маркування.

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

Об’єднайте учнів у групи і запропонуйте їм наступне завдання: використовуючи посилання на Інтернет-енциклопедію та вебсайт, знайдіть визначення поняття «екологічне маркування», порівняйте їх за допомогою таблиці.

Інтернет-енциклопедія Визначення
Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki
Сайт Міндовкілля
https://mepr.gov.ua/content/ekologichne-markuvannya2.html

Обговоріть з учнями у загальному колі:

 • Яке визначення екологічного маркування для вас є зрозумілим?
 • Що ви розумієте під екологічним маркуванням?

Автор: Бузан Г.С.


6 клас

Розділ: Комп`ютерні презентації.

Тема: Ефекти анімації, рух об`єктів в презентаціях.

Очікувані результати за чинною програмою:

Знаннєвий компонент

 • створює та відформатовує презентацію за зразком;
 • розробляє власний дизайн документа заданого призначення та зберігає його;
 • використовує гіперпосилання, ефекти зміни слайдів та анімації

Ціннісний компонент

 • oцінює якість презентації та дотримання вимог до її оформлення

Змістовний компонент: Екологічне маркування.

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

На початку заняття запитайте:

 • Чи звертаєте ви увагу на маркування товарів, які купуєте самі або разом з батьками?
 • Чи знаєте ви, що таке екологічне маркування?
 • Зазначте, що на даний час понад 1000 найменувань товарів і виробів українських та зарубіжних виробників мають знаки екологічного маркування. Завдяки таким знакам можна обрати екологічно кращу продукцію. Перелік екомаркувань та списки екологічно сертифікованої продукції можна знайти на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
 • Зверніть увагу, що для розпізнавання знаків екологічного маркування на продукції можна скористатися мобільним додатком Ecolabel Guide. Він допоможе дізнатися, що і яке маркування означає та обрати по-справжньому екологічний товар.

Запропонуйте учням створити анімовані слайди про екологічне маркування, у якому буде надано посилання на корисні інформаційні ресурси.

Запропонуйте кожному учню:

1. Створити новий документ за допомогою мультимедійної програми Microsoft Power Point за шаблоном, зберегти його за назвою Прізвище_клас.

Перший слайд:

Завантажити шаблон презентації

2. Застосувати 3 різні функції анімації елементів слайду.

Обговоріть з учнями у загальному колі:

 • Чи цікаво їм дізнатися про значення екологічних маркувань на продукції?
 • Чи будуть вони використовувати мобільний додаток Ecolabel Guide?

Автор: Бузан Г.С.


7 клас

Розділ: Опрцювання табличних даних.

Тема: Введения, редагування й форматування даних основних типів.

Очікувані результати за чинною програмою:

Знаннєвий компонент

 • аналізує умову задачі, виокремлює зв’язки між величинами.;
 • редагує і форматує електронні таблиці

Ціннісний компонент

 • pобить висновки на основі аналізу даних в електроних таблицях

Змістовний компонент: Екологічне маркування.

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

На початку заняття для всього класу зазначте:

 • Для створення діаграм в табличному процесорі необхідні дані для порівняння. Давайте розглянемо дані показників вимог до виробництва різних видів продукції: звичайної та екологічно сертифікованої.
 • Екологічна продукція, повинна відповідати вимогам стандарту, що доповнює загальнообов’язкові. Це робить продукцію кращою для здоров’я людей та не шкодить довкіллю.
 • Виробники враховують вимоги стандарту, виключають небезпечні складники, бережуть ресурси, переробляють відходи.
 • Це можливо по всіх галузях: від будівельних матеріалів до канцтоварів, від косметики до продуктів харчування. Для кожного виду товарів експерти розробляють окремий стандарт.
 • Для різних товарів та послуг вимоги екологічних стандартів будуть різними. Наприклад, для рослинної олії екологічний стандарт містить 23 додаткові до державних норм вимоги щодо безпечності сировини, готової продукції, її пакування, маркування та інформування споживачів.
 • На сертифіковану продукцію наносять знак екологічного маркування «Зелений журавлик».
 • За допомогою діаграми продемонструйте різницю між показниками вмісту в продукції природних речовин, які можуть бути шкідливими в великій концентрації. Порівняйте критерії екологічного стандарту та вимоги державних норм щодо максимально допустимих значень вмісту сполук металів.

Завдання:

 1. Розробити таблицю за поданим зразком.
 2. Побудувати діаграму за зразком.

Таблиця 1

Вимоги державних норм та екологічних критеріїв щодо вмісту сполук металів у рослинній олії

Діаграма 1

На завершення роботи обговоріть з учнями у загальному колі:

 • Чим відрізняються екологічні стандарти від державних норм?
 • Яким знаком маркують екологічно сертифіковану продукцію?
 • Чому варто обирати екологічно сертифіковану продукцію?

Автор: Кашина Г.С.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рейтинг 2.75(2 голосів)